خرید و فروش مجتمع مسکونی در اصفهان

فروش سه واحد در سه طبقه به صورت یکجا

مجتمع مسکونی برای فروش

۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی کلنگی قابل سکونت

مجتمع مسکونی برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یک واحد آپارتمان 145 متری ( دو طرف نور )

مجتمع مسکونی برای فروش

۳۶۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

سه واحد آپارتمان برای فروش در خیابان کاشانی شمالی

مجتمع مسکونی برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یا معاوضه 1 واحد آپارتمان صفر

مجتمع مسکونی برای فروش

۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان