خرید و فروش مجتمع مسکونی در ارومیه

فروش یا معاوضه

مجتمع مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان