خرید و فروش زمین کشاورزی در ارومیه

فروش باغ سیب و میوه های تابستانی

زمین کشاورزی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان