رهن و اجاره، خرید و فروش ملک در ارومیه

رهن و اجاره خانه مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای اجاره

۵۵۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ سیب و میوه های تابستانی

زمین کشاورزی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش واحد مسکونی تجاری

آپارتمان برای فروش

۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یا معاوضه

مجتمع مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه سناتور

آپارتمان برای فروش

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اجاره منزل مسکونی

خانه شهری برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۸۳۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی 5 خوابه

خانه شهری برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه در حال ساخت

آپارتمان برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان