فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دوبلکس سه خوابه

ویلا برای فروش

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی 4 خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دوبلکس چهار خوابه

ویلا برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای دو خوابه

ویلا برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ مرکبات

زمین کشاورزی برای فروش

۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان