فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای تک خوابه

ویلا برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارگاه با سند اداری

انبار و کارخانه برای فروش

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۲۷۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۳۸۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای سه خوابه

ویلا برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان